เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
   
 

 

 

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

  เทศบาลตำบลหัวปลวกโดยนายกสวัสดิ์ ประกรณ์สรี จัดประชุมประชาคม เพื่อทำความเข้าใจกับการบริหารกิจการงานเทศบาลตำบลหัวปลวกและประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

  โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่) ณ วัดบำเพ็ญพรต ตำบลหัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

     
     
     
     
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

 
 
เทศบาลตำบลหัวปลวก 25/1 หมู่ 2 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
โทรศัพท์/โทรสาร 036-223223
E - MAIL : admin@huapluak.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign