เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
     
  ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหัวปลวก  
 
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นา...
      

นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ร่ว...

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นา...
      

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี  นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก มอบหมายให้รองน...

  มอบถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดไทยให้กับคนพิการทางการม...
      

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  โดยนายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำ...

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นาย...
      

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก พร้อมด... 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560