เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 18 มิ.ย. 2564 ]20
2 หลักเกณ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ [ 10 เม.ย. 2564 ]79
3 หลักเกณ์และเงื่อนไขสิทธิการอุทธรณ์ฯ [ 10 เม.ย. 2564 ]76
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโควต้นและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 10 เม.ย. 2564 ]79
5 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการย้ายพนักงาน [ 10 เม.ย. 2564 ]77
6 การให้คุณให้โทษ [ 10 เม.ย. 2564 ]74
7 หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง [ 10 เม.ย. 2564 ]81
8 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 10 เม.ย. 2564 ]79
9 มาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุแต่งตัว [ 10 เม.ย. 2564 ]75
10 การพัฒนาบุคลากร [ 10 เม.ย. 2564 ]78
11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 10 เม.ย. 2564 ]81
12 การกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน [ 10 เม.ย. 2564 ]73
13 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]80
14 ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย [ 2 ต.ค. 2563 ]77