เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 18 มิ.ย. 2564 ]74
2 หลักเกณ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ [ 10 เม.ย. 2564 ]129
3 หลักเกณ์และเงื่อนไขสิทธิการอุทธรณ์ฯ [ 10 เม.ย. 2564 ]126
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโควต้นและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 10 เม.ย. 2564 ]128
5 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการย้ายพนักงาน [ 10 เม.ย. 2564 ]128
6 การให้คุณให้โทษ [ 10 เม.ย. 2564 ]126
7 หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง [ 10 เม.ย. 2564 ]131
8 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 10 เม.ย. 2564 ]132
9 มาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุแต่งตัว [ 10 เม.ย. 2564 ]128
10 การพัฒนาบุคลากร [ 10 เม.ย. 2564 ]128
11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 10 เม.ย. 2564 ]165
12 การกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน [ 10 เม.ย. 2564 ]125
13 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]163
14 ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย [ 2 ต.ค. 2563 ]130