เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล


ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ