เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบการแข่งขันประดิษฐ์กระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]76
2 ระเบียบการประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]22
3 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 7 ก.ย. 2565 ]62
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ย. 2565 ]58
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ส.ค. 2565 ]60
6 คำสั่งเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชกทารแทนนายกเทศมนตรี [ 20 ก.ค. 2565 ]68
7 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง นายกเทศมนตรีมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการหรือปฏิบัติราชการ ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ [ 20 ก.ค. 2565 ]63
8 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง นายกเทศมนตรีมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการหรือปฏิบัติราชการ ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ [ 9 มิ.ย. 2565 ]96
9 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 5 เม.ย. 2565 ]143
10 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 2 มี.ค. 2565 ]194
11 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของการแพร่เชื้อโควิด 19 [ 25 ก.พ. 2565 ]155
12 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หัวปลวก [ 9 ก.พ. 2565 ]164
13 การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2565 ]150
14 ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 28 ม.ค. 2565 ]128
15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 ม.ค. 2565 ]119
16 ประชาสัมพันธ์การตั้งจุดทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว [ 20 ส.ค. 2564 ]137
17 ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 62 รายการ [ 16 มิ.ย. 2564 ]136
18 ประกา่ศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล [ 14 มิ.ย. 2564 ]141
19 การร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติฯ [ 1 มิ.ย. 2564 ]128
20 เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]127
 
หน้า 1|2