เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง นายกเทศมนตรีมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการหรือปฏิบัติราชการ ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ [ 9 มิ.ย. 2565 ]16
2 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 5 เม.ย. 2565 ]58
3 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 2 มี.ค. 2565 ]90
4 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของการแพร่เชื้อโควิด 19 [ 25 ก.พ. 2565 ]89
5 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หัวปลวก [ 9 ก.พ. 2565 ]90
6 การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2565 ]91
7 ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 28 ม.ค. 2565 ]77
8 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 ม.ค. 2565 ]66
9 ประชาสัมพันธ์การตั้งจุดทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว [ 20 ส.ค. 2564 ]72
10 ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 62 รายการ [ 16 มิ.ย. 2564 ]76
11 ประกา่ศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล [ 14 มิ.ย. 2564 ]73
12 การร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติฯ [ 1 มิ.ย. 2564 ]68
13 เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]69
14 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2564 ]72
15 จดหมายข่าว [ 8 ม.ค. 2564 ]68
16 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]70
17 จดหมายข่าว เกี่ยวกับภาษีที่ดินแลัสิ่งปลูกสร้าง [ 28 ส.ค. 2563 ]81
18 ภาษีที่ดินแลัสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ก.ค. 2563 ]75
19 ลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง90% [ 22 มิ.ย. 2563 ]76
20 เมื่อประชาชนได้รับแจ้ง เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ ต้องทำอย่างไร? [ 12 มิ.ย. 2563 ]73
 
หน้า 1|2