เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 3 มี.ค. 2566 ]6
2 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ก.พ. 2566 ]4
3 ระเบียบการแข่งขันประดิษฐ์กระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]117
4 ระเบียบการประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]39
5 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 7 ก.ย. 2565 ]90
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ย. 2565 ]83
7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ส.ค. 2565 ]87
8 คำสั่งเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชกทารแทนนายกเทศมนตรี [ 20 ก.ค. 2565 ]86
9 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง นายกเทศมนตรีมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการหรือปฏิบัติราชการ ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ [ 20 ก.ค. 2565 ]79
10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง นายกเทศมนตรีมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการหรือปฏิบัติราชการ ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ [ 9 มิ.ย. 2565 ]111
11 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 5 เม.ย. 2565 ]169
12 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 2 มี.ค. 2565 ]239
13 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของการแพร่เชื้อโควิด 19 [ 25 ก.พ. 2565 ]175
14 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หัวปลวก [ 9 ก.พ. 2565 ]196
15 การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2565 ]170
16 ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 28 ม.ค. 2565 ]147
17 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 ม.ค. 2565 ]137
18 ประชาสัมพันธ์การตั้งจุดทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว [ 20 ส.ค. 2564 ]154
19 ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 62 รายการ [ 16 มิ.ย. 2564 ]157
20 ประกา่ศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล [ 14 มิ.ย. 2564 ]160
 
หน้า 1|2