วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2564
จ้างเหมาลงวินโดวส์และโปรแกรม Microsoft office โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อไฟไซเรน ติดรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่าง ๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำหนังสือคู่มือประชาชนและคู่มือเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ กปน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อแบบพิมพ์และเอกสารในการที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 481 60 018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง