วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สบ.ถ.30-04 จากสาย สบ1001 ถึงสาย สบ.ถ.30-04 บ้านห้วยน้ำบ่า หมู่ที่ 2 ตำบลหัวปลวก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 420.00เมตร หนา 0.05เมตร พื้นที่ 2,100.00ตารางเมตร เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายเตือนระวังลูกระนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพ - กู้ภัย ทะเบียน กน 1094 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดั๊มเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัสครุภัณฑ์ 711 60 003 และ 711 60 004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กง 3569 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาเป่าบ่อบาดาลของประปาหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง