วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
จ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 12 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2565
จ้างชั้นวางถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 5 (สายบ้านหนองถ่าน) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,110.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อแบตเตอรี่แห้งเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 9 หมู่ 12 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเมาประดับตกแต่งไฟในบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง