เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชน [ 11 เม.ย. 2565 ]51
2 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 20 ม.ค. 2565 ]89
3 คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 6 ม.ค. 2565 ]91
4 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 4 ม.ค. 2565 ]81
5 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 26 ต.ค. 2563 ]83