เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน [ 10 เม.ย. 2564 ]6
2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 10 เม.ย. 2564 ]6
3 การพัฒนาบุคลากร [ 10 เม.ย. 2564 ]7
4 มาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุแต่งตัว [ 10 เม.ย. 2564 ]7
5 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 10 เม.ย. 2564 ]6
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง [ 10 เม.ย. 2564 ]6
7 การให้คุณให้โทษ [ 10 เม.ย. 2564 ]6
8 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการย้ายพนักงาน [ 10 เม.ย. 2564 ]6
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโควต้นและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 10 เม.ย. 2564 ]6
10 หลักเกณ์และเงื่อนไขสิทธิการอุทธรณ์ฯ [ 10 เม.ย. 2564 ]6
11 หลักเกณ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ [ 10 เม.ย. 2564 ]6