เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

กองการศึกษา

 

นางสาวศิริพร  วังสรานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 
 
  -ว่าง-
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
     
นางสาวเบญยาภรณ์   บุญเรือง
นางเพ็ญนภา ฤทธิ์เมือง  
ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
  นางสุดนารี มหาวงษ์  
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ