เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

กองช่าง


นางสาวสกุลตรา  นุชคำ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
   (ว่าง)  
   หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 
   
(ว่าง)

นางสาววาสนา เถื่อนวงษ์  
 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 

       
นายประสิทธิ์ เนตรประพันธ์
 นายกฤษกร สูนานนท์ นายสมบัติ  ธะวัดดี
นายอำนวย ทองอุ่นเรือน
คนงาน คนงาน คนงาน พนักงานจ้างเหมา