เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน


รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ