เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2567 ]5
2 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล [ 22 ม.ค. 2567 ]27
3 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]47
4 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง [ 28 ธ.ค. 2566 ]45
5 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน 6 ชุมชน [ 26 ธ.ค. 2566 ]14
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนรูปแบบการแจ้งและวิธีการชำระค่าน้ำประปา เทศบาลตำบลหัวปลวก [ 19 ธ.ค. 2566 ]17
7 ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]130
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวปลวก การบริหารกิจการประปาของเทศบาลตำบลหัวปลวก พ.ศ. 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]37
9 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ธ.ค. 2566 ]22
10 ประชาสัมพันธ์จุดเสียงตามสายของเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 8 ธ.ค. 2566 ]33
11 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]27
12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]80
13 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 20 พ.ย. 2566 ]55
14 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 20 พ.ย. 2566 ]35
15 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]63
16 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับเลือกตั้ง กรรมการชุมชน [ 6 พ.ย. 2566 ]32
17 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ต.ค. 2566 ]86
18 ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 24 ต.ค. 2566 ]34
19 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำปี 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]56
20 ประกาศ เทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง การจัดตั้งชุมชน [ 4 ก.ย. 2566 ]70
 
หน้า 1|2|3|4