เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 15 มี.ค. 2566 ]59
2 คู่มือบริการประชาชนกองช่าง [ 1 มี.ค. 2566 ]56
3 คู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อดำเนินการต่าง ๆ ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 1 เม.ย. 2565 ]172
4 คู่มือประชาชนตำบลหัวปลวก [ 22 เม.ย. 2564 ]199
5 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 22 ต.ค. 2563 ]229
6 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]199