เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ


รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหัวปลวก ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการในแต่ละส่วนราชการของเทศบาลตำบลหัวปลวก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทำงานของบุคลากร รวมถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ