เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่มอบถุงอุปโภคและบริโภคให้กับผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงจากเชื้อไวรัส (COVID 19)


วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก ได้มอบหมายให้ปลัดเทศบาล        รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ คุณหมอเพ็ญ รพสต.เขาดินใต้ และผู้ใหญ่น้อย ลงพื้นที่มองถุงอุปโภคและบริโภคให้กับผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงจากเชื้อไวรัส (COVID 19)  หมู่ 2,4,7,8 และ หมู่ 10

2021-07-22
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-16
2021-07-16
2021-07-13
2021-07-07
2021-07-02
2021-07-01
2021-06-29