เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา ณ ตลาดบ้านยาง


หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวกได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล        เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ตลาดบ้านยาง ต.บ้านยาง เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

2021-04-09
2021-03-31
2021-03-23
2021-03-16
2021-03-15
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-11
2021-03-10
2021-03-10