เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปณ.)


โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง  สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก  ณ  เทศบาลตำบลหัวปลวก  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี

2021-04-09
2021-03-31
2021-03-23
2021-03-16
2021-03-15
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-11
2021-03-10
2021-03-10