เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


การจัดเวทีประชาคมเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564


นายพนมศักดิ์  วิลัยเลิศ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดเวทีประชาคมเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 , 5 ,8 ,9 , 10 , 11, 12, 15 และ 16 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิกันทุกคน และใช้สิทธิอย่างถูกต้อง

2021-05-06
2021-05-05
2021-04-26
2021-04-09
2021-03-31
2021-03-23
2021-03-16
2021-03-15
2021-03-12
2021-03-12