เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลหัวปลวกโดยนายกสวัสดิ์ ประกรณ์สรี จัดประชุมประชาคม เพื่อทำความเข้าใจกับการบริหารกิจการงานเทศบาลตำบลหัวปลวกและประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566


เทศบาลตำบลหัวปลวก โดยนายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก จัดประชุมประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับการบริหารกิจการงานเทศบาลตำบลหัวปลวก และประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2566 ดังนี้

วันที่ 10 มกรคาม 2566 หมู่ที่ 1 , 2 , 11                ณ วัดห้วยหวาย     เวลา   16.00   น.

วันที่ 11 มกราคม 2566 หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 7, 9         ณ วัดบำเพ็ญพรต  เวลา    16.00   น.

วันที่ 12 มกราคม 2566 หมู่ที่ 10, 12                   ณ  วัดม่วงฝ้าย      เวลา    16.00   น.

วันที่ 13 มกราคม 2566 หมู่ที่ 6 , 8    ณ ศาลาประชาคมบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.6 เวลา 16.00 น.

2023-03-23
2023-03-13
2023-02-13
2023-02-02
2023-01-14
2023-01-12
2022-12-26
2022-12-13
2022-12-07
2022-12-06