เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


โครงการรับรองคณะบุคคลที่มากำกับดูแลนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเสาไห้ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวปลวกและหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลหัวปลวก ร่วมโครงการรับรองคณะบุคคลที่มากำกับดูแลนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

2023-03-23
2023-03-13
2023-02-13
2023-02-02
2023-01-14
2023-01-12
2022-12-26
2022-12-13
2022-12-07
2022-12-06