เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


โครงการรับรองคณะบุคคลที่มากำกับดูแลนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเสาไห้ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวปลวกและหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลหัวปลวก ร่วมโครงการรับรองคณะบุคคลที่มากำกับดูแลนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

2023-11-27
2023-10-16
2023-10-11
2023-10-02
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-13
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-15