เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลหัวปลวก โดยนายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหัวปลวก โดยนายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก พร้อมกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหัวปลวก ร่วมทำกิจกรรมเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565  ณ  วัดเขาดินใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ื จังหวัดสระบุรี

2023-03-23
2023-03-13
2023-02-13
2023-02-02
2023-01-14
2023-01-12
2022-12-26
2022-12-13
2022-12-07
2022-12-06