เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลหัวปลวก รับมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ จากผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก รับใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหัวปลวก โดยผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) เป็นผู้มอบ พร้อมนักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

2023-01-14
2023-01-12
2022-12-26
2022-12-13
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-09
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-24