เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


คณะกรรมการหมู่บ้าน (ม.9) บ้านห้วยใหญ่ จัดอบรมโครงการพระราชดำริฯ โดยได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลหัวปลวก


วันที่ 28 กันยายน 2565 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จัดอบรมโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "ต้านภัยมะเร็งเต้านม" โดยมีคุณหมอพรเทพ  โสดานิล และคุณหมอพุทธวรรณ โสดานิลเป็นวิทยากรให้ความรู้

วันที่ 27 กันยายน 2565 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จัดอบรมโครงการพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี "โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีคุณหมอพรเทพ  โสดานิล และคุณหมอพุทธวรรณ  โสดานิล เป็นวิทยากรให้ความรู้

วันที่ 26 กันยายน 2565 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จัดอบรมโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย โดยมีคุณหมอพรเทพ  โสดานิล  และคุณหมอพุทธวรรณ  โสดานิล เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

2022-11-09
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-10
2022-10-07
2022-10-05
2022-09-28