เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหัวปลวกอุดหนุนเงินหมู่บ้าน (หมู่ที่6) จัดทำโครงการพระราชดำริฯ


วันที่ 21 กันยายน 2565 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะเบา ตำบลหัวปลวก จัดอบรมโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "ต้านภัยมะเร็งเต้านม" โดยมีคุณหมอพรเทพ โสดานิล เป็นวิทยากรให้ความรู้

2022-11-09
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-10
2022-10-07
2022-10-05
2022-09-28