เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหัวปลวกอุดหนุนเงินหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (บ้านเขาดินใต้) คณะกรรมการหมู่บ้านจัดอบรมโครงการพระราชดำริฯ


เทศบาลตำบลหัวปลวกอุดหนุนเงินหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จัดอบรมโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย โดยมีคุณหมอบุรสักก์ เย็นจิต เป็นวิทยากรให้ความรู้วันที่ 19 กันยายน 2565

และวันที่ 20 กันยายน 2565จัดอบรมโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี "ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยมีคุณหมอเพ็ญศรี  อินประเสริฐ เป็นวิทยากร

วันที่ 21 กันยายน 2565  คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลหัวปลวก จัดอบรมโครงการพระราชดำริ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีคุณหมอจาก รพสต.เขาดินใต้เป็นวิทยากรให้ความรู้

2022-11-09
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-10
2022-10-07
2022-10-05
2022-09-28