เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหัวปลวกอุดหนุนเงินหมู่บ้าน จัดอบรมโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ห้วยน้ำบ่า


เทศบาลตำบลหัวปลวกอุดหนุนเงินให้หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ห้วยน้ำบ่า จัดอบรมโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย" เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565   โดยมีคุณหมอบุรณสักก์  เย็นจิต เป็นวิทยากรให้ความรู้

วันที่ 13 กันยายน 2565 จัดอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า "ต้านภัยมะเร็งเต้านม" ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุม ประชาคม หมู่ที่ 2 มีคุณหมอเพ็ญศรี  อินประเสริฐเป็นวิทยากรให้ความรู้

2022-11-09
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-10
2022-10-07
2022-10-05
2022-09-28