เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 16 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหัวปลวก เป็นศูนย์ประสานการจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม


วันที่ 16 กันยายน 2565 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ณ  อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวปลวก มีประชาชนตำบลหัวปลวก ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน มี 4 หลักสูตร 1. หลักสูตรทำน้ำยาล้างจาน 2. หลักสูตรทำน้ำยาล้างมือ 3. หลักสูตรทำกระเป๋าผ้า 4. หลักสูตรทำเหรียญโปรยทาน ประชาชนตำบลหัวปลวก เวียนทำทั้ง 4 หลักสูตรจนครบ ได้ความรู้  ความสามัคคี และได้เพื่อน เป็นโครงการที่ได้ประโยชน์มากๆ

2023-09-13
2023-08-29
2023-08-09
2023-08-07
2023-08-04
2023-08-03
2023-07-26
2023-06-26
2023-06-20
2023-05-16