เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


วันที่ 16 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหัวปลวก เป็นศูนย์ประสานการจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม


วันที่ 16 กันยายน 2565 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ณ  อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวปลวก มีประชาชนตำบลหัวปลวก ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน มี 4 หลักสูตร 1. หลักสูตรทำน้ำยาล้างจาน 2. หลักสูตรทำน้ำยาล้างมือ 3. หลักสูตรทำกระเป๋าผ้า 4. หลักสูตรทำเหรียญโปรยทาน ประชาชนตำบลหัวปลวก เวียนทำทั้ง 4 หลักสูตรจนครบ ได้ความรู้  ความสามัคคี และได้เพื่อน เป็นโครงการที่ได้ประโยชน์มากๆ

2022-11-09
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-10
2022-10-07
2022-10-05
2022-09-28