เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


วันที่ 14 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหัวปลวก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ บริเวณริมถนน ม.4 บ้านแพะ ตำบลหัวปลวก


เทศบาลตำบลหัวปลวก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัครมีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ บริเวณริมถนน ตรงข้ามที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลหัวปลวก ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน อาทิ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาด เก็บขยะ

2022-11-09
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-10
2022-10-07
2022-10-05
2022-09-28