เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในโครงการพระราชดำริฯ


วันที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหัวปลวก อุดหนุนเงิน หมู่บ้าน (ม.8) ตำบลหัวปลวก จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในโครงการพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันโดยวิทยากรจาก รพสต.เขาดินใต้

วันที่ 8 กันยายน 2565 คณะกรรมการหมู่บ้านจัดอบรมโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "ต้านภัยมะเร็งเต้านม" โดยมีคุณหมอเพ็ญศรี  อินประเสริฐ เป็นวิทยากร

2022-11-09
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-10
2022-10-07
2022-10-05
2022-09-28