เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนแบบบูรณาการ พ.ศ.2565


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนแบบบูรณาการ พ.ศ.2565 โดยมีการอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และเทศบาลตำบลปัถวี จ.จันทบุรี

2022-09-27
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-19
2022-09-18
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13