เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย
 
ประกาศ การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2558
ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายประโยนช์ตอบแทนอื่น 2558
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ