เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำปี 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]19
2 รายงานผลการตัดสินยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 22 ก.ย. 2566 ]15
3 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]14
4 หนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ [ 18 ก.ย. 2566 ]16
5 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 12 ต.ค. 2565 ]69
6 ประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกยกย่องเชิดชูบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]63