เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการเขียนโครงการจัดอบรม การจัดงานต่าง ๆ และการบริหารงบประมาณเพื่อรองรับโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 มี.ค. 2567 ]2
2 คู่มือปฏิบัติราชการ (งานควบคุมอาคาร) กองช่าง [ 28 มี.ค. 2566 ]54
3 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2566 ]51
4 คู่มือการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชน [ 11 เม.ย. 2565 ]183
5 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 20 ม.ค. 2565 ]211
6 คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 6 ม.ค. 2565 ]210
7 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหัวปลวก [ 4 ม.ค. 2565 ]201
8 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 26 ต.ค. 2563 ]206