เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 7 ก.ย. 2566 ]5
2 คำสั่งเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 18 มิ.ย. 2564 ]121
3 หลักเกณ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ [ 10 เม.ย. 2564 ]179
4 หลักเกณ์และเงื่อนไขสิทธิการอุทธรณ์ฯ [ 10 เม.ย. 2564 ]172
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโควต้นและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 10 เม.ย. 2564 ]172
6 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการย้ายพนักงาน [ 10 เม.ย. 2564 ]174
7 การให้คุณให้โทษ [ 10 เม.ย. 2564 ]170
8 หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง [ 10 เม.ย. 2564 ]176
9 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 10 เม.ย. 2564 ]176
10 มาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุแต่งตัว [ 10 เม.ย. 2564 ]174
11 การพัฒนาบุคลากร [ 10 เม.ย. 2564 ]172
12 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 10 เม.ย. 2564 ]228
13 การกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน [ 10 เม.ย. 2564 ]169
14 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]222
15 ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย [ 2 ต.ค. 2563 ]171