เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.พ. 2566 ]36
2 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]41
3 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]38
4 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]32
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]43
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2565 ]37
7 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]36
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2565 ]42
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]35
10 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]33
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]35
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 พ.ศ. 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]37
13 การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]59
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]111
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]100
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]106
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]104
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 26 พ.ค. 2564 ]98
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก [ 14 พ.ค. 2564 ]103