เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 
สภาพและข้อมูลพื้่นฐานทั่วไป