เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 
กองการศึกษา

 

นางสาวนงค์นุช  ไชยศร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
  -ว่าง-
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
     
นางสาวเบญยาภรณ์   บุญเรือง
นางเพ็ญนภา ฤทธิ์เมือง  
ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
  นางสุดนารี มหาวงษ์  
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ