เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 
กองช่าง


นายวิโรจน์  เฉลิมวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
  นายวิโรจน์  เฉลิมวัฒน์
 
   หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 
   
(ว่าง)

นางสาววาสนา เถื่อนวงษ์  
 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 

       
นายประสิทธิ์ เนตรประพันธ์
 นายกฤษกร สูนานนท์ นายสมบัติ  ธะวัดดี
นายอำนวย ทองอุ่นเรือน
คนงาน คนงาน คนงาน พนักงานจ้างเหมา