เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เทศบาลตำบลหัวปลวก
25/1 หมู่ 2 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
โทรศัพท์/โทรสาร  036-223223
E - MAIL : admin@huapluak.go.th
Website : http://www.huapluak.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหัวปลวก