เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหัวปลวก เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเสาไห้  อยู่ห่างจากแม่น้ำป่าสักไปทางทิศเหนือประมาณ  7  กิโลเมตร ที่มีชื่อว่าตำบลหัวปลวก  เพราะมีหมู่บ้านชื่อว่า บ้านหัวปลวก (หมู่ที่ 3) มีพื้นที่โคกสูงดังจอมปลวกยาวขวางตะวัน ที่มุมด้านเหนือเดิมมีป่าช้าสาธารณะชื่อว่า "ป่าช้าหนองไฮ" เอาศพที่ตายโหงหรือตายพรายมาฝังที่ป่าช้านี้ก่อนแล้วจึงขุดขึ้นมาเผา ในภายหลังพ่อใหญ่สอน  ทองอุ่นเรื่อน  เล่าว่าคนพื้นที่เดิมบ้านนี้อพยพมาจากบ้านงิ้วงาม (ปากบาง) ประมาณสมัยรัชการที่ 3 เนื่องจากเกิดอหิวาตกโรคระบาด  จึงย้ายมาจับจองที่อยู่กันที่นี่  ครั้งนั้นมีแต่ป่า มีสัตว์ป่ากลางคืนต้องเอาสุนัขผูกไว้บนบ้าน เพราะเกรงเสือจะคาบไปกิน  ประมาณ พ.ศ.2463 มีงูเหลือม 2 ตัว เลื้อยเข้ามาในหมู่บ้าน  โบราณว่างูเข้าบ้านจะเกิดเสนียดจัญไร  ปรากฏว่าปีนั้นมีคนบ้านหัวปลวกตายไปถึง 63 คน  ปัจจุบันบ้านหัวปลวกเจริญ  มีถนน มีไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้าน  และมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค พอเพียง

เทศบาลตำบลหัวปลวก มีฐานะเดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลตำบลกระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  ยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหัวปลวก ปี พ.ศ.2552 เทศบาลตำบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วย สมาชิก จำนวน 12 คน ที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมา ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ  นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล (ครอบคลุมทั้งตำบล ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่)