เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


งานประเพณีลอยกระทงตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลหัวปลวก

จัดงานประเพณีลอยกระทงตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นำโดย นายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฯ ข้าราชการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ลูกจ้าง และพนักงาน ผู้นำท้องที่ ทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตตำบลหัวปลวก

โดยได้รับเกียรติจากนายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

2024-04-10
2024-03-31
2024-03-21
2024-03-11
2024-02-23
2024-02-14
2024-01-24
2024-01-15
2023-11-27
2023-10-16