เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุตำบลหัวปลวก


วันที่ 20 กันยายน 2566 นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอเสาไห้ นายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก นางสาวภคทิตา ราชวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ประธานสภาเทศบาลตำบลหัวปลวก และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมมอบบ้านให้กับผู้พิการ รายนางทองคำ มีเจตนา และ พระจำลอง  เกตุก้อนแก้ว ตามโครงการปรับสภาพบ้านแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2024-04-10
2024-03-31
2024-03-21
2024-03-11
2024-02-23
2024-02-14
2024-01-24
2024-01-15
2023-11-27
2023-10-16