วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาการแสดงดนตรีรำวงย้อนยุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 4 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร พร้อมโครงสำหรับติดป้ายหลังเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำสายสะพายนางงาม ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำท่าน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง