วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กล้องวงจรปิดชำรุด สายใยแก้วนำแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของประปา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการติดตัั้งตะแกรงกันนกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กพ 8142 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย รณรงค์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
เหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวปลวก